SHENJAT DALLUESE TE SYZEVE ORIGJINALE TE DIELLIT

SHENJAT DALLUESE TE SYZEVE ORIGJINALE TE DIELLIT

SHARE

KUTIA E KARTONIT

Duhet te kete emrin e firmes qe i ka prodhuar, te gdhendut mbi te. Po ne kuti eshte e vedosur etiketa me numrin serial te saj apo bakodin. Ky numer duhet te perputhet me numrin qe ndodhet ne bishtin e syzeve.

KELLEFI I SYZEVE

Duhet te kete siper logon e firmes. Pergjithesisht kellefet e syzeve ndryshojne nga viti ne vit.

LIBERTHI SHOQERUES

Eshte nje liber i vogel qe i shoqeron syzet ne ambalazhim. Vec specifikimeve teknike aty gjendet edhe prodhuesi si dhe kontaktet e prodhuesit, numri serial dhe informacione te tjera per produktin.

COHA PASTRUESE

Eshte me logon e gdhendur te firmes prodhuese. Gjendet brenda ne kuri.

BISHTI I DJATHTE

Per blerjet qe behen ne Europe, duhet te kete akronimin CE (European Conformity). Kujdes si jane printuar germat ne bisht. Duhet te jene drejt, sakte dhe te kene hapesiren te ruajtur nga njera tjetra.

BISHTI I MAJTE

Ka te shenuara qe nga gjeresia e ballit, gjatesia e bishtave, gjeresia te hunda dhe S per Sun (diell) si dhe germen per ngjyren e xhamit.

XHAMAT

Mund te kene te shenuar numrin serial, qe perputhet me barkodin ne kuti dhe po te shenuar permes gdhendjes emrin e firmes, psh Ray Ban.