SST

SST

TE NDRYSHME

All

CFARE ESHTE GONORREA

Gonorrea eshte nje infeksion seksualisht i transmetueshem. Shkaktohet nga nje bakter i quajtur Neisseira gonorrhoeae. Si mund te marresh gonorrene? Mund te marresh gonorrene kur kryen...